RAHİM YIRTILMASI

UTERİN RÜPTÜR VE DEHİSENS
UTERİN RÜPTÜR (RAHİM YIRTILMASI)
Uterin rüptür uterus duvarındaki seroza dahil bütün katmanları içeren ayrılmayı, yırtılmayı (rahim yırtılması) ifade eder. Gebelik sırasında anne ve bebek açısından oluşabilecek en tehlikeli komplikasyonlardan birisidir. Aşırı kanama neticesinde anne ve bebek ölümleri meydana gelebilir, mesane yaralanması, histerektomi, neonatal morbidite, intrauterin hipoksi gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. Uterin rüptür obstrükte uzamış doğum eylemleri, başarısız operatif doğumlar sırasında izlenebilir. Normal doğum sırasında uterin rüptür (rahim yırtılması) sıklıkla daha önce sezaryen geçiren hastalarda izlenir ancak sezaryen veya başka ameliyatlar nedeniyle skar dokusu bulunmayan uterusta da rüptür meydana gelebilir.
Rahmin delinmesi (uterin perforasyon) farklı bir başlık altında açıklanmıştır, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YENİDOĞAN BEBEĞİN KAFASINDA ŞİŞLİK (ŞEKİL BOZUKLUĞU)

DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİN KAFASINDA ŞİŞLİK OLMASI
YENİDOĞAN BEBEĞİN KAFASINDA ŞİŞLİK (ŞEKİL BOZUKLUĞU)
Bebek doğar doğmaz veya doğumda birkaç gün sonra kafasında bir şişlik ve şekil bozukluğu olduğu izlenebilir. Bunun çeşitli nedenleri olabilmekle beraber en sık neden kaput suksadeneum ve sefal hematomdur.

Kaput suksadenum (Caput succedaneum) (Skalp ödemi)
Bebek doğum kanalında ilerlerken normalde başı önde olduğu için başına doğru bir basınç mevcuttur. Doğumun ilerlemesi esnasında başın önündeki en önemli engel serviks yani rahim ağzıdır. Baş serviksin açıklık olan kısmından ileriye geçmek için zorlandıkça serviks tarafından başa uygulanan basınç turnike etkisi yaratır ve ortada kalan kısımda sıvı birikmesi ileriye doğru çıkıntı şeklinde şekil bozukluğu meydana gelir. Nadiren çok az miktarda kan da içerebilir. Kaput suksadenum’da meydana gelen sıvı birikmesi cilt ile epicranial aponeurosis arasındadır yani kemik periostunun dışındadır. Bu nedenle kafa kemikleri arasındaki sınırları geçerek ilerleyebilir ve genellikle çok keskin bir sınırla sonlanmaz. Üzerine parmak ucuyla bastırılıp çekildiğinde çukur iz kaldığı görülmesi tipiktir. Halk arasında bebeğin kafasında su toplaması olarak da adlandırılır.
Kaput suksedaneum genellikle bir komplikasyona yol açmadan doğumdan sonra iki üç gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Özel bir tedavi gerektirmez genellikle.

Kaput suksadenum ve sefal hematom genellikle normal doğum sırasında doğum yolunda ilerlerken bebeğin kafasına etki eden basınç neticesinde veya vakum, forseps gibi doğuma müdahale aletleri nedeniyle meydana gelir ancak nadiren sezaryen ile gerçekleştirilen doğumlarda da izlenebilir. Hatta çok nadiren doğum başlamadan önce intrauterin tanı konulan vakalar da bildirilmiştir, bu konuda aşağıda detaylı örnekler verilmiştir.

DOULA

DOULA (DOĞUM YARDIMICISI, DOĞUM DESTEKÇİSİ, DOĞUM KOÇU)
Doula anne adayına doğum sırasında duygusal ve fiziksel destek olan yani doğuma yardımcı olan bu alanda eğitim görmüş kişilere verilen isimdir. Doğum destekçisi veya doğum koçu gibi isimler de verilir. Doula anne adayına sadece doğum sırasında değil doğumdan önce ve sonra da bilgi, destek sağlar. Doğumdan önce bilgilenen anne doğuma güçlü ve moralli girer. Doğum sonrasında da doula annenin kendi bakımı ve bebek bakımı hakkında bilgiler verir. Doula doğum yaptırmaz, doğum sırasında herhangi bir müdahalede bulunmaz. Doğum sırasında anneye moral, duygusal destek verir, annenin ağrısını azaltma konusunda yöntemlere yardımcı olur, öğretir ve masaj gibi yöntemlerle annenin rahatlamasını sağlar.